Float Trái
 • Gói lắp đặt tiêu chuẩn cho 80 Máy Game Net

  Giá:1.084.660.000[Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:-
  Kho hàng:Đặt trước
  Mô tả tóm tắt:
  Gói lắp đặt tiêu chuẩn cho 80 Máy Game Net
 • Gói lắp đặt tiêu chuẩn cho 60 Máy Game Net

  Giá:853.910.000[Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:-
  Kho hàng:Đặt trước
  Mô tả tóm tắt:
  Gói lắp đặt tiêu chuẩn cho 60 Máy Game Net
 • Gói lắp đặt tiêu chuẩn cho 40 Máy Game Net

  Giá:620.890.000[Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:-
  Kho hàng:Đặt trước
  Mô tả tóm tắt:
  Gói lắp đặt tiêu chuẩn cho 40 Máy Game Net
 • Gói lắp đặt tiêu chuẩn cho 20 Máy Game Net

  Giá:229.270.000[Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:-
  Kho hàng:Đặt trước
  Mô tả tóm tắt:
  Gói lắp đặt tiêu chuẩn cho 20 Máy Game Net
Thiết kế © 2018 Bản quyền công ty cổ phần truyền thông và máy tính Thánh Gióng
Gọi mua hàng
Facebook Chat