• CPU Intel Core i5-10600 (3.3GHz turbo up to 4.8GHz, 6 nhân 12 luồng, 12MB Cache, 65W) - Socket Intel LGA 1200

  Giá:5.990.000[Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Dòng Core i thế hệ thứ 10 dành cho máy bàn của Intel
  6 nhân & 12 luồng
  Xung nhịp: 3.3GHz (Cơ bản) / 4.8GHz (Boost)
  Socket: LGA1200
  Đã kèm sẵn tản nhiệt từ hãng
  Đã tích hợp sẵn iGPU
 • CPU Intel Core i9-10900KF (3.7GHz turbo up to 5.3GHz, 10 nhân 20 luồng, 20MB Cache, 125W)

  Giá:11.599.000[Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  CPU Intel Core i9-10900KF (3.7GHz turbo up to 5.3GHz, 10 nhân 20 luồng, 20MB Cache, 125W)
  Thông số sản phẩm
  Dòng Core i thế hệ thứ 10 dành cho máy bàn của Intel
  10 nhân & 20 luồng
  Xung nhịp: 3.7GHz (Cơ bản) / 5.3GHz (Boost)
  Socket: LGA1200
  Không kèm sẵn tản nhiệt từ hãng
  Không tích hợp sẵn iGPU
 • CPU Intel Core i7-10700K (3.8GHz turbo up to 5.1GHz, 8 nhân 16 luồng, 16MB Cache, 125W)

  Giá:9.899.000[Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  CPU Intel Core i7-10700K (3.8GHz turbo up to 5.1GHz, 8 nhân 16 luồng, 16MB Cache, 125W)
  Thông số sản phẩm
  Dòng Core i thế hệ thứ 10 dành cho máy bàn của Intel
  8 nhân & 16 luồng
  Xung nhịp: 3.8GHz (Cơ bản) / 5.1GHz (Boost)
  Socket: LGA1200
  Không kèm sẵn tản nhiệt từ hãng
  Tích hợp sẵn iGPU
 • CPU Intel Core i7-10700KF (3.8GHz turbo up to 5.1Ghz, 8 nhân 16 luồng, 16MB Cache, 125W)

  Giá:9.399.000[Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  CPU Intel Core i7-10700KF (3.8GHz turbo up to 5.1Ghz, 8 nhân 16 luồng, 16MB Cache, 125W)
  Thông số sản phẩm
  Dòng Core i thế hệ thứ 10 dành cho máy bàn của Intel
  8 nhân & 16 luồng
  Xung nhịp: 3.8GHz (Cơ bản) / 5.1GHz (Boost)
  Socket: LGA1200
  Không kèm sẵn tản nhiệt từ hãng
  Không tích hợp sẵn iGPU
  Đã mở khóa hệ số nhân - Sẵn sàng ép xung
 • CPU Intel Core i5-10600K (4.1GHz turbo up to 4.8GHz, 6 nhân 12 luồng, 12MB Cache, 125W)

  Giá:6.899.000[Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  CPU Intel Core i5-10600K (4.1GHz turbo up to 4.8GHz, 6 nhân 12 luồng, 12MB Cache, 125W)
  Thông số sản phẩm
  Dòng Core i thế hệ thứ 10 dành cho máy bàn của Intel
  6 nhân & 12 luồng
  Xung nhịp: 4.1GHz (Cơ bản) / 4.8GHz (Boost)
  Socket: LGA1200
  Không kèm sẵn tản nhiệt từ hãng
  Tích hợp sẵn iGPU
 • CPU Intel Core i5-10400 (2.9GHz turbo up to 4.3GHz, 6 nhân 12 luồng, 12MB Cache, 65W)

  Giá:4.699.000[Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  CPU Intel Core i5-10400 (2.9GHz turbo up to 4.3GHz, 6 nhân 12 luồng, 12MB Cache, 65W)
  Thông số sản phẩm
  Dòng Core i thế hệ thứ 10 dành cho máy bàn của Intel
  6 nhân & 12 luồng
  Xung nhịp: 2.9GHz (Cơ bản) / 4.3GHz (Boost)
  Socket: LGA1200
  Đã kèm sẵn tản nhiệt từ hãng
  Tích hợp sẵn iGPU
 • CPU Intel Core i5-10400F (2.9GHz turbo up to 4.3Ghz, 6 nhân 12 luồng, 12MB Cache, 65W)

  Giá:3.999.000[Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  CPU Intel Core i5-10400F (2.9GHz turbo up to 4.3Ghz, 6 nhân 12 luồng, 12MB Cache, 65W)
  Dòng Core i thế hệ thứ 10 dành cho máy bàn của Intel
  6 nhân & 12 luồng
  Xung nhịp: 2.9GHz (Cơ bản) / 4.3GHz (Boost)
  Socket: LGA1200
  Đã kèm sẵn tản nhiệt hãng
  Không tích hợp sẵn iGPU
 • CPU Intel Core i3-10100 (3.6GHz turbo up to 4.3Ghz, 4 nhân 8 luồng, 6MB Cache, 65W)

  Giá:3.199.000[Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  CPU Intel Core i3-10100 (3.6GHz turbo up to 4.3Ghz, 4 nhân 8 luồng, 6MB Cache, 65W)
  Thông số sản phẩm
  Dòng Core i3 thế hệ thứ 10 dành cho máy bàn của Intel
  4 nhân & 8 luồng
  Xung nhịp: 3.6GHz (Cơ bản) / 4.3GHz (Boost)
  Socket: LGA1200
  Đã kèm sẵn tản nhiệt từ hãng
  Đã tích hợp sẵn iGPU
 • CPU Intel Pentium Gold G6400 (4.0GHz, 2 nhân 4 luồng, 4MB Cache, 58W)

  Giá:1.699.000[Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  CPU Intel Pentium Gold G6400 (4.0GHz, 2 nhân 4 luồng, 4MB Cache, 58W)
  Thông số sản phẩm
  Dòng sản phẩm cơ bản đến từ Intel
  2 nhân & 4 luồng
  Xung nhịp: 4.0GHz (Tối đa)
  Socket: LGA1200
  Đã kèm sẵn tản nhiệt từ hãng
  Đã tích hợp sẵn iGPU
 • CPU Intel Core i9-10900K (3.7GHz turbo up to 5.3GHz, 10 nhân 20 luồng, 20MB Cache, 125W)

  Giá:12.599.000[Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  CPU Intel Core i9-10900K (3.7GHz turbo up to 5.3GHz, 10 nhân 20 luồng, 20MB Cache, 125W)
  Thông số sản phẩm
  Dòng Core i thế hệ thứ 10 dành cho máy bàn của Intel
  10 nhân & 20 luồng
  Xung nhịp: 3.7GHz (Cơ bản) / 5.3GHz (Boost)
  Socket: LGA1200
  Không kèm sẵn tản nhiệt từ hãng
  Đã tích hợp sẵn iGPU
  Đã mở khóa sẵn hệ số nhân - Sẵn sàng ép
 • CPU Intel Core i9-10900F (2.8GHz turbo up to 5.2GHz, 10 nhân 20 luồng, 20MB Cache, 65W)

  Giá:10.999.000[Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:-
  Kho hàng:Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  CPU Intel Core i9-10900F (2.8GHz turbo up to 5.2GHz, 10 nhân 20 luồng, 20MB Cache, 65W)
  Dòng Core i9 thế hệ thứ 10 dành cho máy bàn của Intel
  10 nhân & 20 luồng
  Xung nhịp: 2.8GHz (Cơ bản) / 5.2GHz (Boost)
  Socket: LGA1200
  Không tích hợp sẵn iGPU
  Không được mở khóa hệ số nhân
 • CPU Intel Core i7-10700 (2.9GHz turbo up to 4.8GHz, 8 nhân 16 luồng, 16MB Cache, 65W)

  Giá:8.399.000[Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  CPU Intel Core i7-10700 (2.9GHz turbo up to 4.8GHz, 8 nhân 16 luồng, 16MB Cache, 65W)
  Thông số sản phẩm
  Dòng Core i7 thế hệ thứ 10 dành cho máy bàn của Intel
  8 nhân & 16 luồng
  Xung nhịp: 2.9GHz (Cơ bản) / 4.8GHz (Boost)
  Socket: LGA1200
  Đã kèm sẵn tản nhiệt từ hãng
  Đã tích hợp sẵn iGPU
 • CPU Intel Core i7-10700F (2.9GHz turbo up to 4.8GHz, 8 nhân 16 luồng, 16MB Cache, 65W)

  Giá:8.299.000[Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  CPU Intel Core i7-10700F (2.9GHz turbo up to 4.8GHz, 8 nhân 16 luồng, 16MB Cache, 65W)
  Thông số sản phẩm
  Dòng Core i7 thế hệ thứ 10 dành cho máy bàn của Intel
  8 nhân & 16 luồng
  Xung nhịp: 2.9GHz (Cơ bản) / 4.8GHz (Boost)
  Socket: LGA1200
  Đã kèm sẵn tản nhiệt từ hãng
  Không tích hợp sẵn iGPU
 • CPU Intel Core i5-10600 (3.3GHz turbo up to 4.8GHz, 6 nhân 12 luồng, 12MB Cache, 65W)

  Giá:5.999.000[Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  CPU Intel Core i5-10600 (3.3GHz turbo up to 4.8GHz, 6 nhân 12 luồng, 12MB Cache, 65W)
  Thông số sản phẩm
  Dòng Core i thế hệ thứ 10 dành cho máy bàn của Intel
  6 nhân & 12 luồng
  Xung nhịp: 3.3GHz (Cơ bản) / 4.8GHz (Boost)
  Socket: LGA1200
  Đã kèm sẵn tản nhiệt từ hãng
  Đã tích hợp sẵn iGPU
 • CPU Intel Xeon W-1270P (3.8 GHz turbo up to 5.1GHz, 8 nhân 16 luồng, 16MB Cache, 125W) - Socket Intel LGA 1200

  Giá:12.699.000[Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  CPU Intel Xeon W-1270P (3.8 GHz turbo up to 5.1GHz, 8 nhân 16 luồng, 16MB Cache, 125W)
  CPU Xeon Socket LGA 1200
  Số nhân: 8
  Số luồng: 16
  Xung nhịp tối đa: 5.1Ghz
 • CPU Intel Xeon W-1250P (4.1 GHz turbo up to 4.8 GHz, 6 nhân 12 luồng, 12MB Cache, 125W) - Socket Intel LGA 1200

  Giá:9.099.000[Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  CPU Intel Xeon W-1250P (4.1 GHz turbo up to 4.8 GHz, 6 nhân 12 luồng, 12MB Cache, 125W) - Socket Intel LGA 1200
  Thông số sản phẩm
  CPU Xeon Socket LGA 1200
  Số nhân: 6
  Số luồng: 12
  Xung nhịp tối đa: 4.8Ghz
 • CPU Intel Core i9-10850K Avengers Edition (3.6GHz turbo up to 5.2GHz, 10 nhân 20 luồng, 20MB Cache, 95W) - Socket Intel LGA 1200

  Giá:12.099.000[Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  CPU Intel Core i9-10850K Avengers Edition (3.6GHz turbo up to 5.2GHz, 10 nhân 20 luồng, 20MB Cache, 95W) - Socket Intel LGA 1200
  Thông số sản phẩm
  Phiên bản đặc biệt với vỏ hộp Avengers từ Marvel
  10 nhân & 20 luồng
  Xung nhịp: 3.6GHz (Cơ bản) / 5.2GHz (Boost)
  Socket: LGA1200
  Đã tích hợp sẵn iGPU
  Đã mở khóa hệ số nhân
  Không đi kèm tản nhiệt
 • CPU Intel Core i5-10600K Avengers Edition (4.1GHz turbo up to 4.8GHz, 6 nhân 12 luồng, 12MB Cache, 125W) - Socket Intel LGA 1200

  Giá:6.899.000[Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  CPU Intel Core i5-10600K Avengers Edition (4.1GHz turbo up to 4.8GHz, 6 nhân 12 luồng, 12MB Cache, 125W) - Socket Intel LGA 1200
  Thông số sản phẩm
  Phiên bản đặc biệt với vỏ hộp Avengers từ Marvel
  6 nhân & 12 luồng
  Xung nhịp: 4.1GHz (Cơ bản) / 4.8GHz (Boost)
  Socket: LGA1200
  Đã tích hợp sẵn iGPU
  Đã mở khóa hệ số nhân
  Không đi kèm tản nhiệt
 • CPU Intel Core i9-10900 (2.8GHz turbo up to 5.2GHz, 10 nhân 20 luồng, 20MB Cache, 65W) - Socket Intel LGA 1200

  Giá:11.699.000[Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  CPU Intel Core i9-10900 (2.8GHz turbo up to 5.2GHz, 10 nhân 20 luồng, 20MB Cache, 65W) - Socket Intel LGA 1200
  Thông số sản phẩm
  Dòng Core i thế hệ thứ 10 dành cho máy bàn của Intel
  10 nhân & 20 luồng
  Xung nhịp: 2.8GHz (Cơ bản) / 5.2GHz (Boost)
  Socket: LGA1200
  Đã tích hợp sẵn iGPU
 • CPU AMD Ryzen 3 2300X, with Wraith Stealth cooler/ 3.5 GHz (4.0 GHz with boost) / 8MB / 4 cores 4 threads / socket AM4 / 65W/ No Integrated Graphics

  Giá:1.779.000[Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng:Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Hàng chính hãng, không hộp, tản nhiệt đầy đủ.
  Dòng CPU: Ryzen thế hệ 2 Socket AM4
  Số nhân: 4
  Số luồng: 4
  Khuyến mại:
  Khuyến mại mùa Covid19
Công ty cổ phần truyền thông và máy tính Thánh Gióng | Địa chỉ: Số 37/97 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
GPKD số 0101605749 của Sở KH & ĐT Hà Nội cấp ngày 21/01/2005 | Email: info@thanhgiong.com.vn - ĐT: 0243.5143.999
Gọi mua hàng
Facebook Chat